Zmiany w umowach

15-12-2021

Zmiany w umowach

Skrócony termin czasu trwania umów fazy A i B

Od 1 stycznia termin trwania zostanie skrócony z 78 tygodni do 52 tygodni dla umowy fazy A. Skróceniu ulegnie również okres obowiązywania umowy fazy B. Umowa fazy B będzie miała maksymalny czas trwania tylko 3 lata i/lub 6 umów. Po wygaśnięciu obu umów pracownikowi tymczasowemu przysługuje umowa fazy C: umowa na czas nieokreślony.

Jeśli współpraca z pracownikiem tymczasowym w fazach A i B przebiega pomyślnie, oczywiście z przyjemnością kontynuujemy tę współpracę na stałym stanowisku w Green Talent!

Kontrakty w Green Talent