Wzrost wynagrodzenia minimalnego

10-12-2021

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Stawki w 2022 roku

Od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne wzrośnie. Jest ono ustalone na € 1.725,- miesięcznie dla osób w wieku 21 lat i starszych. W zależności od branży, w której pracujesz, kwota ta zostanie przeliczona na godzinę od € 9,96 do € 10,48 dla pracownika w wieku 21 lat lub starszego. W poniższej tabeli znajdziesz wysokość stawki godzinowej w podziale na kategorie wiekowe i godziny w holenderskim Układzie Zbiorowym Pracy CAO.

Tydzień roboczy w pełnym wymiarze czasu pracy 21 lat i starsi 20 lat 19 lat 18 lat 17 lat 16 lat 15 lat
38 godz. 10,48 8,39 6,29 5,24 4,14 3,62 3,15
40 godz.  9,96 7,97 5,98 4,98 3,94 3,44 2,99