Skrócony czas oczekiwania na wejście do funduszu emerytalnego

20-12-2021

Skrócony czas oczekiwania na wejście do funduszu emerytalnego

STIPP

Stowarzyszenie ds. Funduszy Emerytalnych dla Sektora Usług Personalnych (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten - Stipp) zarządza systemami emerytalnymi dla pracowników tymczasowych. Wcześniej okres oczekiwania na udział w funduszu emerytalnym Stipp wynosił 26 tygodni roboczych. Od 1 stycznia 2022 czas oczekiwania zostanie skrócony do 8 tygodni. Oznacza to, że naliczanie emerytury następuje wcześniej.