Internetowa praktyka lekarska

05-11-2021

Internetowa praktyka lekarska

Arene

Większość migrantów zarobkowych pracuje w Holandii tylko tymczasowo. A w tym czasie często przenoszą się z miasta do miasta. Dlatego często trudno jest zarejestrować się w stałej praktyce lekarza rodzinnego. Od 2020 roku działa zespół lekarzy pierwszego kontaktu, który koncentruje się całkowicie na usługach cyfrowych dla pacjentów: Arene.

Arene to normalna praktyka lekarza pierwszego kontaktu z tym wyjątkiem, że komunikacja odbywa się w jak największym stopniu cyfrowo. Oznacza to, że nie musisz odwiedzać lekarza pierwszego kontaktu w jego gabinecie. Umówienie się na spotkanie odbywa się na stronie internetowej. Spotkanie to odbywa się często za pośrednictwem wideorozmowy, rozmowy telefonicznej, czatu lub poczty elektronicznej.

Korzystanie z Arene i rejestracja w Arene są objęte podstawowym pakietem ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do tej nowej inicjatywy internetowej praktyki lekarskiej i widzimy w niej doskonałe rozwiązanie dla opieki lekarskiej dla tymczasowych pracowników migrujących w Holandii. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę, lub przeczytaj podstawowe informacje w języku polskim, rumunskim, niderlandzkim lub angielskim.