Profil funkcji - monter paneli/systemów operacyjnych

Jako monter paneli, konstruujesz systemy sterujące do szaf sterowniczych. Masz do czynienia z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi dla różnych interesujących branż technicznych.

Jesteś odpowiedzialny za:

• Mechaniczne i elektroniczne konstruowanie szaf sterowniczych według rysunku;
• Montaż i składanie (oraz ewentualne zmiany za porozumieniem) instalacji elektrycznych szaf sterowniczych;
• Konstruowanie produktów w określonym przedziale czasowym z naciskiem na wysoką jakość wykonywanej pracy;
• Samodzielne składanie oraz instalacja szaf i paneli sterowniczych;
• Lutowanie złączy i elementów;
• Składowanie wyrobów częściowych w oparciu o rysunki i schematy.

Wyzwanie i złożoność zadania polega na tym, ze jesteś odpowiedzialny za totalną konstrukcję (mechaniczną i elektroniczną) unikalnej szafy sterowniczej. Każda szafa jest związana z danym projektem i dlatego zawsze inna.
Rozpoznajesz siebie w poniższym profilu:

• Kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym konstruowaniu i testowaniu szaf sterowniczych;
• Techniczna znajomość automatyki przemysłowej i projektów inżynieryjnych;
• Ukończone technikum na kierunku elektrotechnika, mechatronika lub automatyka;
• Mile widziane jest ukończone wyksztalcenie uzupełniające w dziedzinie budowa paneli;
• Znajomość i doświadczenie w czytaniu rysunku technicznego, schematów i list zestawienia materiałów;
• Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentów zawierających słownictwo techniczne);
• Mile widziana znajomość języka programowego;

Jesteś osobą:

• Dokładną
• Świadomą jakości i bezpieczeństwa
• Świadomą kosztów
• Zmotywowaną
• Elastyczną
• Odporną na stres

Indykacje płacowe: € 1.900,00 - € 2.400,00 brutto na miesiąc w zależności od wyksztalcenia , doświadczenia i samodzielności.